Welkom bij DiGOR vzw

Dienstencentrum voor Gehandicaptenzorg, Onderwijs en Revalidatie vzw

DiGOR vzw ondersteunt, begeleidt en adviseert organisaties uit de gezondheids- en welzijnszorg, in het bijzonder gehandicaptenzorg en revalidatie, onderwijs en sociaal cultureel werk. De vzw overkoepelt een netwerk van autonome vzw’s met een maatschappelijk doel. De toegetreden leden versterken elkaar in het sociaal gericht en waardig ondernemen. DiGOR vzw bouwt met zijn leden een duurzame vertrouwensrelatie op waardoor zij haar dienstverlening kan optimaliseren.

Luchtfoto DiGOR gebouw